Adresa:

CIRBI, s.r.o.
Titogradská 8
040 23 Košice

Korešpondenčná adresa:

CIRBI, s.r.o.
P. O. Box 15
841 02 Bratislava

Fakturačné údaje:

CIRBI, s.r.o.
IČO: 45448370
DIČ: 2023008141
ČSOB, a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 2394 2947